Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych AutoMotoGO.com

Obowiązują od 27 Maja 2018 roku.
Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót "Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych"

Jaki jest cel RODO?

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE

Od kiedy obowiązują zmiany?

RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Moto Pewniak Sp. z o. o. w świetle przepisów jest administratorem danych osobowych kont założonych w portalu www.automotogo.com

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane przy zakładaniu konta w portalu www.automotogo.com oraz w trakcie korzystania z portalu wykorzystujemy w następujących celach :

- wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych

- udzielania informacji na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami

Przez jaki okres będziemy korzystać z Państwa danych osobowych?

przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO

przez czas, w którym Państwa konto będzie założone w portalu www.automotogo.com, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawniają się rozszczenia wynikające z umowy

Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu zakładania konta a następnie danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz dane niezbędne do kontaktu z Państwem celem realizacji reklamacji.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Podmiotom przetwarzajacym dane w naszym imieniu:

- naszym konsultantom, jeśli wynika to z tytułu zawarcia umowy pomiedzy Państwem z wykorzystaniem naszej platformy www.automotogo.com

- agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych

- podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową i innym agencjom działającym na nasze zlecenie


Innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:

- podmiotom prowadzacym działalność pocztową lub kurierską

- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty lub dokonania zwrotów

- podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych - w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.


Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG

Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek związany z danymi osobowymi o:

- sprostowania danych osobowych

- usunięcia danych przetwarzanych

- dostęp do danych w tym kopię danychZ tych praw mogą Państwo skorzystać wysyłając wniosek na adres e-mail : support@automotogo.com

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Panstwa uwierzytelnić.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych (w tym profilowania).

Skarga

Mają Panstwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Orange Polska S.A.:

inspektorochronydanych@automotogo.com

Szczegóły na temat wykorzystania i zabezpieczenia Państwa danych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie https://automotogo.com/static/rodo